समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द

मराठी समानार्थी शब्द……

1 अनाथ = पोरका   217 आतुरता = उत्सुकता      
2 अनर्थ = संकट     218 आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी    
3 अपघात = दुर्घटना   219 आश्चर्य = नवल, अचंबा    
4 अपेक्षाभंग = हिरमोड   220 आसन = बैठक        
5 अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम 221 आदर = मान      
6 अभिनंदन = गौरव   222 आवाज = ध्वनी, रव      
7 अभिमान = गर्व   223 आज्ञा = आदेश, हुकूम      
8 अभिनेता = नट   224 आपुलकी = जवळीकता    
9 अरण्य = वन, जंगल, कानन 225 आपत्ती = संकट      
10 अवघड = कठीण   226 आरसा = दर्पण      
11 अवचित = एकदम   227 आरंभ = सुरवात      
12 अवर्षण = दुष्काळ   228 आशा = इच्छा        
13 अविरत = सतत, अखंड   229 आस = मनीषा        
14 अडचण = समस्या   230 आसक्ती = लोभ      
15 अभ्यास = सराव   231 आशीर्वाद = शुभचिंतन    
16 अन्न = आहार, खाद्य 232 इलाज = उपाय        
17 अग्नी = आग     233 इशारा = सूचना      
18 अचल = शांत, स्थिर   234 इंद्र = सुरेंद्र        
19 अचंबा = आश्चर्य, नवल 235 इहलोक = मृत्युलोक      
20 अतिथी = पाहुणा   236 ईर्षा = चुरस        
21 अत्याचार = अन्याय   237 उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा    
22 अपराध = गुन्हा, दोष   238 उक्ती = वचन      
23 अपमान = मानभंग   239 उशीर = विलंब        
24 अपाय = इजा     240 उणीव = कमतरता      
25 अश्रू = आसू     241 उपवन = बगीचा      
26 अंबर = वस्त्र     242 उदर = पोट        
27 अमृत = पीयूष     243 उदास = खिन्न        
28 अहंकार = गर्व     244 उत्कर्ष = भरभराट      
29 अंक = आकडा     245 उपद्रव = त्रास        
30 आई = माता, माय, जननी, माउली 246 उपेक्षा = हेळसांड      
31 आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर 247 ऊर्जा = शक्ती        
32 आठवण = स्मरण, स्मृती, सय 248 ॠण = कर्ज        
33 आठवडा = सप्ताह   249 ॠतू = मोसम        
34 आनंद = हर्ष     250 एकजूट = एकी, ऐक्य      
35 आजारी = पीडित, रोगी 251 ऐश्वर्य = वैभव        
36 आयुष्य = जीवन, हयात 252 ऐट = रुबाब, डौल      
37 ओझे = वजन, भार   253 कुत्रा = श्वान      
38 ओढा = झरा, नाला   254 कुटी = झोपडी        
39 ओळख = परिचय   255 कुचंबणा = घुसमट      
40 औक्षण = ओवाळणे   256 कृपण = कंजूष        
41 अंत = शेवट     257 कृश = हडकुळा        
42 अंग = शरीर     258 कोवळीक = कोमलता      
43 अंघोळ = स्नान   259 कोठार = भांडार      
44 अंधार = काळोख, तिमिर 260 कोळिष्टक = जळमट      
45 अंगण = आवार   261 खण = कप्पा      
46 अंगार = निखारा   262 खडक = मोठा दगड, पाषाण    
47 अंतरिक्ष = अवकाश   263 खटाटोप = प्रयत्न      
48 कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत 264 खग = पक्षी        
49 कठीण = अवघड   265 खड्ग = तलवार      
50 कविता = काव्य, पद्य   266 खरेपणा = न्यायनीती      
51 करमणूक = मनोरंजन   267 ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक  
52 कठोर = निर्दय     268 खात्री = विश्वास      
53 कनक = सोने     269 खाली जाणे = अधोगती    
54 कटी = कंबर     270 खिडकी = गवाक्ष      
55 कमळ = पंकज     271 खेडे = गाव, ग्राम      
56 कपाळ = ललाट   272 खोड्या = चेष्टा, मस्करी    
57 कष्ट = श्रम, मेहनत   273 गरज = आवश्यकता      
58 कंजूष = कृपण   274 गवत = तृण        
59 काम = कार्य, काज   275 गर्व = अहंकार      
60 काठ = किनारा, तीर, तट 276 गाय = धेनू, गोमाता      
61 काळ = समय, वेळ, अवधी 277 गाणे = गीत, गान      
62 कान = श्रवण     278 गंमत = मौज, मजा      
63 कावळा = काक     279 गंध = वास, दरवळ      
64 काष्ठ = लाकूड     280 ग्रंथ = पुस्तक      
65 किल्ला = गड, दुर्ग   281 गाव = ग्राम, खेडे      
66 किमया = जादू   282 गुन्हा = अपराध      
67 कार्य = काम     283 गुलामी = दास्य      
68 कारागृह = कैदखाना, तुरुंग 284 गोड = मधुर        
69 कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती 285 गोणी = पोते        
70 कुतूहल = उत्सुकता   286 गोष्ट = कहाणी, कथा      
71 कुटुंब = परिवार   287 गौरव = सन्मान      
72 कुशल = हुशार, तरबेज 288 ग्राहक = गिऱ्हाईक      
73 घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय 289 डोळा = नेत्र, नयन, लोचन    
74 घरटे = खोपा     290 डोंगर = पर्वत, गिरी      
75 घागर = घडा, मडके   291 ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र  
76 घोडा = अश्व, हय, वारू 292 ॠण = कर्ज        
77 चव = रुची, गोडी   293 तक्रार = गाऱ्हाणे      
78 चरण = पाय, पाऊल   294 तळे = तलाव, सरोवर, तडाग    
79 चरितार्थ = उदरनिर्वाह 295 त्वचा = कातडी        
80 चक्र = चाक     296 तारण = रक्षण      
81 चऱ्हाट = दोरखंड   297 ताल = ठेका        
82 चाक = चक्र     298 तुरंग = कैदखाना, बंदिवास    
83 चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू 299 तुलना = साम्य      
84 चिंता = काळजी   300 थट्टा = मस्करी, चेष्टा      
85 चिडीचूप = शांत   301 थवा = समूह        
86 चिमुरडी = लहान   302 थोबाड = गालपट      
87 चूक = दोष     303 दगड = पाषाण, खडक      
88 चेहरा = मुख     304 दरवाजा = दार, कवाड      
89 चौकशी = विचारपूस   305 दाम = पैसा        
90 छंद = नाद, आवड   306 दृश्य = देखावा      
91 छान = सुरेख, सुंदर   307 दृढता = मजबुती      
92 छिद्र = भोक     308 दिवस = दिन, वार, वासर    
93 जग = दुनिया, विश्व   309 दिवा = दीप, दीपक      
94 जत्रा = मेळा     310 दूध = दुग्ध, पय      
95 जन = लोक, जनता   311 द्वेष = मत्सर, हेवा      
96 जमीन = भूमी, धरती, भुई 312 देव = ईश्वर, विधाता      
97 जंगल = रान     313 देश = राष्ट्र        
98 जीव = प्राण     314 देखावा = दृश्य        
99 जीवन = आयुष्य, हयात 315 दार = दरवाजा      
100 जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय 316 दारिद्र्य = गरिबी      
101 झाड = वृक्ष, तरू   317 दौलत = संपत्ती, धन    
102 झोपडी = कुटीर, खोप   318 धरती = भूमी, धरणी      
103 झोप = निद्रा     319 ध्वनी = आवाज, रव      
104 झोका = झुला     320 नदी = सरिता      
105 झेंडा = ध्वज, निशाण   321 नजर = दृष्टी        
106 ठग = चोर     322 नक्कल = प्रतिकृती      
107 ठिकाण = स्थान   323 नमस्कार = वंदन, नमन    
108 डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर 324 नातेवाईक = नातलग      
109 नाच = नृत्य     325 पिशवी = थैली      
110 निश्चय = निर्धार   326 पुस्तक = ग्रंथ        
111 निर्धार = निश्चय   327 पुतळा = प्रतिमा, बाहुले      
112 निर्मळ = स्वच्छ   328 पुरातन = प्राचीन      
113 नियम = पद्धत   329 पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा
114 निष्ठा = श्रद्धा     330 फलक = फळा      
115 नृत्य = नाच     331 फांदी शाखा        
116 नोकर = सेवक     332 फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम    
117 परिश्रम = कष्ट, मेहनत 333 बदल = फेरफार, कलाटणी    
118 पती = नवरा, वर   334 बर्फ = हिम        
119 पत्र = टपाल     335 बहीण = भगिनी      
120 पहाट = उषा     336 बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार  
121 परीक्षा = कसोटी   337 बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका  
122 पर्वा = चिंता, काळजी   338 बासरी = पावा        
123 पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल 339 बेत = योजना        
124 पक्षी = पाखरू, खग, विहंग 340 बाळ = बालक        
125 प्रकाश = उजेड   341 बाप = पिता, वडील, जनक    
126 प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन 342 बादशाहा = सम्राट      
127 प्रवासी = वाटसरू   343 बुद्धी = मती        
128 प्रजा = लोक     344 ब्रीद = बाणा      
129 प्रत – नक्कल     345 भरवसा = विश्वास      
130 प्रदेश = प्रांत     346 भरारी = झेप, उड्डाण      
131 प्रवास = यात्रा   347 भव्य = टोलेजंग      
132 प्राण = जीव     348 भाट = स्तुतिपाठक      
133 पान = पत्र, पत्ता   349 भारती = भाषा, वैखरी      
134 प्रासाद = वाडा   350 भांडण = तंटा      
135 पाखरू = पक्षी     351 भाळ = कपाळ      
136 पाऊल = पाय, चरण   352 भाऊ = बंधू, सहोदर      
137 पाऊलवाट = पायवाट   353 भेसळ = मिलावट      
138 प्रार्थना = स्तवन   354 भेदभाव = फरक      
139 प्रामाणिकपणा = इमानदारी 355 भोजन = जेवण      
140 प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ 356 मदत = साहाय्य      
141 प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा 357 ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य  
142 प्रोत्साहन = उत्तेजन   358 मन = चित्त, अंतःकरण    
143 पाऊस = वर्षा, पर्जन्य   359 मजूर = कामगार      
144 पाणी = जल, नीर, तोय, उदक 360 महिना = मास        
145 महिला = स्त्री, बाई, ललना 361 लाट = लहर        
146 मजूर = कामगार   362 लाज = शरम,        
147 मस्तक = डोके, शीर, माथा 363 लोभ = हाव        
148 मानवता = माणुसकी   364 वस्त्र = कपडा        
149 मान = गळा     365 वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
150 मंगल = पवित्र   366 वाट = मार्ग, रस्ता      
151 मंदिर = देऊळ, देवालय 367 वाद्य = वाजप      
152 मार्ग = रस्ता, वाट   368 वातावरण = रागरंग      
153 म्होरक्या = पुढारी, नेता 369 वेग = गती        
154 मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी 370 वेळ = समय, प्रहर      
155 मिष्टान्न = गोडधोड   371 वेळू = बांबू        
156 मुलगा = पुत्र, सुत, तनय 372 वेश = सोशाख        
157 मुलगी = कन्या, तनया 373 वेदना = यातना      
158 मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन 374 विश्रांती = विसावा, आराम    
159 मुख = तोंड, चेहरा   375 वितरण = वाटप, वाटणी    
160 मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा 376 विद्या = ज्ञान      
161 मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम 377 विनंती = विनवणी      
162 मैत्री = दोस्ती     378 विरोध = प्रतिकार, विसंगती    
163 मौज = मजा, गंमत   379 विसावा = विश्रांती, आराम    
164 यश = सफलता   380 विश्व = जग, दुनिया      
165 युक्ती = विचार, शक्कल 381 वीज = विद्युर, सौदामिनी    
166 युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर 382 वृत्ती = स्वभाव      
167 योद्धा = लढवय्या   383 वृद्ध = म्हातारा      
168 रक्त = रुधिर     384 वैराण = ओसाड, भकास, उजाड  
169 रणांगण = रणभूमी, समरांगण 385 वैरी = शत्रू, दुष्मन      
170 र्हास = हानी   386 वैषम्य = विषाद      
171 राग = क्रोध, संताप, चीड 387 व्यवसाय = धंदा      
172 राजा = नरेश, नृप   388 व्याख्यान = भाषण      
173 राष्ट्र = देश     389 शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग  
174 रांग = ओळ     390 शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ    
175 रात्र = निशा, रजनी, यामिनी 391 शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस    
176 रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन 392 शहर = नगर        
177 रूप = सौंदर्य     393 शंकर = चंद्रचूड      
178 रुबाब = ऐट, तोरा   394 श्वापद = जनावर      
179 रेखीव = सुंदर, सुबक   395 शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक      
180 लग्न = विवाह, परिणय 396 शाळा = विद्यालय      
181 शाळुंका = शिविलिंग   397 सिनेमा = चित्रपट, बोलपट    
182 शेत =       398 सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज    
183 शिवार, वावर, क्षेत्र   399 सुविधा = सोय      
184 शिवार = शेत, वावर   400 सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ  
185 शीण = थकवा   401 सूत = धागा, दोरा      
186 शील = चारित्र्य     402 सूर = स्वर        
187 शीतल = थंड, गार   403 सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता  
188 शिक्षा = दंड, शासन   404 सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम    
189 श्रम = कष्ट, मेहनत   405 सोहळा = समारंभ      
190 सकाळ = प्रभात, उष:काल 406 हद्द = सीमा, शीव      
191 सचोटी = खरेपणा   407 हल्ला = चढाई      
192 सफाई = स्वच्छता   408 हळू चालणे = मंदगती      
193 सवलत = सूट     409 हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा  
194 सजा = शिक्षा     410 हात = हस्त, कर, बाहू      
195 सन्मान = आदर   411 हाक = साद        
196 संकट = आपत्ती   412 हित = कल्याण      
197 संधी = मोका     413 हिंमत = धैर्य        
198 संत = सज्जन, साधू   414 हुकूमत = अधिकार      
199 संपत्ती = धन, दौलत, संपदा 415 हुरूप = उत्साह      
200 सायंकाळ = संध्याकाळ 416 हुबेहूब = तंतोतंत      
201 सावली = छाया   417 हेका = हट्ट, आग्रह      
202 साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा 418 क्षमा = माफी        
203 स्तुती = प्रशंसा                
204 स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज              
205 स्थान = ठिकाण, वास, ठाव              
206 स्त्री = बाई, महिला, ललना              
207 संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज              
208 स्फूर्ती = प्रेरणा                
209 स्वच्छता = झाडलोट                
210 सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ              
211 सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान              
212 सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी              
213 सावली = छाया                
214 सामर्थ्य = शक्ती, बळ                
215 साहित्य = लिखाण                
216 सेवा = शुश्रूषा                

 

error: Content is protected !!