kapilsankhe

July 21, 2020

Disclaimer

Disclaimer for www.kapilsankhe.com If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at […]
July 19, 2020

वार्षिक नियोजनची गरज

  शिक्षकांना विषयनिहाय घटकाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी वार्षिक नियोजनाची आवश्यकता असते. वार्षिक नियोजनामुळे शिक्षकांना माहे निहाय अभ्यासक्रमातील घटकाची सांगड घालता येणे सुलभ जाते व अध्ययन अध्यापनाची […]
May 10, 2020

शर्थीने खिंड लढवली

December 14, 2018

मराठे सरदार भोसल्याचे कर्तबगार घराणे

error: Content is protected !!