MPSC

महाराष्ट राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील इच्छुक पदासाठी अर्ज करण्यासाठी https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx वरील लिंक वर क्लिक करावे

Clerk – Typist [Marathi and English] Examination

Download Now Examination.pdf” text=”Download” force_dl=”1″]

Sales Tax Inspector Main Examination

Download Now .pdf” text=”Download” force_dl=”1″]

State Service Main Examination Syllabus

Download Now .pdf” text=”Download” force_dl=”1″]

State Services Preliminary Examination
Download
Assistant Main Examination (New Syllabus)

Download Now .pdf” text=”Download” force_dl=”1″]

error: Content is protected !!